La narració literària “Cicles” de Carla Benet, (pàgines 56-57), a causa d’un problema amb la maquetació, té una part del text duplicada. Podeu llegir la versió correcta descarregant aquest pdf.

Comentar